درخواست ثبت داروخانه

نحوه کار

چنانچه قصد تغییر یا حذف داروخانه مدنظر خود در سیستم دارید، لطفا به جای درخواست از طریق فرم ثبت، از داخل اپلیکیشن نسبت به گزارش ایراد مستدل اقدام فرمایید.

در صورتی که اقدام به ثبت داروخانه‌ای می‌نمایید که در سیستم وجود ندارد، لطفا اطلاعات آنرا دقیق و کامل وارد نمایید، بدون راستی آزمایی اطلاعات داروخانه منتشر نخواهد شد.

کلیه اقداماتی نظیر ثبت، ویرایش و یا حذف داروخانه بدون هیچ هزینه و بدون سوگیری خاصی بوده و داروخانه‌یاب بر اساس داده‌های عمومی موجود فعالیت می‌نماید.